fbpx
Trygg Bil
4,6 / 5,0 Google
4,6 / 5,0 Google
Trygg Bil

Tryggbils skadeverkstad

Hur går en skadebesiktning till?

En skadebesiktning för en bil följer oftast dessa steg:

 

  1. Anmälan av skadan: Först och främst måste skadan rapporteras till försäkringsbolaget eller till den part som är ansvarig för skadan. 
  2. Planering av besiktning: Efter att skadan har anmälts och dokumenterats kommer försäkringsbolaget eller besiktningsmannen att planera en tid för besiktningen.  
  3. Inspektion av skadan: Under besiktningen kommer inspektören att noggrant undersöka skadans omfattning. Detta kan inkludera att ta fotografier, mäta skador och dokumentera eventuella andra relevanta detaljer. 
  4. Bedömning av skadan: Baserat på inspektionen och dokumentationen kommer inspektören att bedöma omfattningen av skadan. Detta kan innefatta att fastställa vilka reparationer som krävs och uppskatta kostnaden för att åtgärda skadan. 
  5. Rapportering: Efter att besiktningen är klar sammanställer inspektören en rapport som beskriver skadans omfattning, orsak och eventuella åtgärder som behövs för att reparera den. Denna rapport används av försäkringsbolaget för att avgöra ersättningsbeloppet. 
  6. Ersättning: Slutligen kan försäkringsbolaget utfärda en ersättning till den försäkrade för att täcka kostnaderna för skadan baserat på inspektionsrapporten och försäkringsvillkoren.

Processen för skadebesiktning kan variera beroende på typen och omfattningen av skadan, samt en rad andra faktorer såsom försäkringsbolagets policyer. Därför rekommenderar vi alltid att du kontaktar oss för att få specifik information om hur skadebesiktningen kommer att utföras för din bil.Vi är här för att ge dig den bästa möjliga servicen och vägledningen genom hela besiktningsprocessen, så att du kan få din bil återställd till sitt optimala skick så smidigt och effektivt som möjligt.

När ska du göra en skadebesiktning?

Du bör göra en skadebesiktning så snart som möjligt efter att en skada har inträffat på egendom för att bedöma omfattningen av skadan och nödvändiga åtgärder för reparation eller ersättning.

Vilka skador reparerar vi?

Vi reparerar karosskador, lackskador, kollisionsskador, mekaniska och elektriska fel samt utför rutinmässigt underhåll och service på fordon.

Frågor och svar

Vad händer efter skadebesiktning?2024-03-05T10:49:31+02:00

Efter skadebesiktningen sammanställs en rapport om skadans omfattning och rekommenderade åtgärder. Denna rapport används för att bedöma ersättningsbeloppet eller planera och utföra reparationer av den skadade egendomen.

Vad kostar skadebesiktning?2024-03-05T10:49:42+02:00

Skadebesiktningen är kostnadsfri.

Hur lång tid tar en skadebesiktning?2024-03-05T10:49:53+02:00

En skadebesiktning tar mellan 10-30 minuter max att göra oavsett skada eller bil.

Go to Top