Volkswagen

Originalservice

Skoda

Originalservice

Seat

Originalservice

Cupra

Originalservice

Trygg Bils originalservice

Med Trygg Bils originalservice kan du vara trygg med att din bil blir professionellt underhållen

Vad ingår i en originalservice?

 • Byte av motorolja och oljefilter (vid behov):

  Motorolja, oljefilter och packning på avtappningspluggen byts enligt tillverkarens angivna intervaller.

 • Kontroll av motor/motorrum:

   Inspektion av motor och motorrum för att upptäcka eventuella skador eller läckage.

 • Kontroll av bränslefilter:

  Inspektion av bränslefiltret med vattenavtappning på dieselbilar.

 • Kontroll av växellåda/slutväxel:

  Inspektion av växellåda och slutväxel för yttre skador eller läckage.

 • Kontroll av kylsystem:

  Kontroll av kylvätskans fryspunkt och nivå, med justering och påfyllning vid behov.

 • Kontroll av bromsbelägg:

  Granskning av bromsskivor och belägg för att säkerställa optimal funktion.

 • Kontroll av bromsvätska och bromssystem:

  Granskning och påfyllning av bromsvätska samt inspektion av bromssystemet för att upptäcka läckage.

 • Nivåjustering av hydraulsystemet:

  Kontroll och eventuell påfyllning av hydraulolja för servosystem och andra hydraulsystem.

 • Kontroll av styrstagsändar:

  Regelbunden inspektion av styrstagsändar för att upptäcka slitage eller defekter.

 • Kontroll av damasker:

  Granskning av fjäderbens-, styrstags-, styrväxel- och drivaxeldamasker för skick och slitage.

 • Nollställning av serviceindikering:

  Återställning av bilens serviceindikering för att “släcka” servicelampan i instrumenteringen.

 • Kontroll av däck:

  Mätning av mönsterdjup och inspektion av slitagemönster för att identifiera problem med hjulinställningar eller däcktryck.

 • Kontroll av däcktryck:

  Kontroll och justering av lufttrycket i samtliga däck, inklusive reservdäcket.

 • Kontroll av batteri:

  Granskning av batteriets fastsättning, skick och syranivå med påfyllning av destillerat vatten vid behov.

 • Kontroll av elektriska förbrukare:

  Inspektion av strålkastare, bakljus, blinkers och annan elektrisk utrustning.

 • Kontroll av strålkastare:

  Granskning av funktionaliteten hos strålkastarna.

 • Kontroll av torkar-/spolarsystem:

  Påfyllning av spolarvätska och inspektion av torkarbladens funktion och inställningar för spolaraggregat.

 • Kontroll av avgassystem:

  Inspektion för att upptäcka eventuella avgasläckage.

 • Kontroll av lambdareglering:

  Funktionstest av lambdareglering.

 • Kontroll av airbagenheter:

  Granskning av samtliga airbagenheter.

 • Avläsning av “Egendiagnos”-data:

  Avläsning av data från bilens “egendiagnos”-instrument för att identifiera eventuella fel i motorelektroniken.

  Smörjning av dörrlås: Kontroll och smörjning av dörrlås, dörrstopp, gångjärn, tanklås och bagagelucka.

 • Slutkontroll och provkörning en kortare sträcka:

  Avslutande kontroll och provkörning för att säkerställa att alla åtgärder har utförts korrekt.

Originalservice pris

Priset för originalservice från

0:-