fbpx
Trygg Bil
4,6 / 5,0 Google
4,6 / 5,0 Google
Trygg Bil

På Trygg Bil utför vi snabb och pålitlig byte av bromsskivor och bromsar

På Trygg Bil utför vi snabb och pålitlig byte av bromsskivor och bromsar för att säkerställa din bils säkerhet och prestanda på vägen.

Direkt påverkan på din säkerhet på vägen

Det är avgörande att byta ut slitna bromsskivor och kontrollera att bromsarna fungerar korrekt, eftersom det direkt påverkar din säkerhet på vägen. Effektiva bromsar minskar stoppsträckan och förbättrar fordonets kontroll, särskilt under svåra körförhållanden. Slitna bromsskivor kan leda till försämrad bromsförmåga och öka risken för olyckor. Regelbunden kontroll och underhåll av bromssystemet är därför nödvändigt för att upprätthålla bilens säkerhetsstandarder och försäkra en trygg körupplevelse.

När behöver man kolla sina bromsskivor och bromsar?

Vid reparation erbjuder vår tjänst att lacka bilen, ge en omsorgsfull och professionell touch för att återställa din bil till sitt optimala skick. Med noggrannhet och expertis ser vi till att varje detalj behandlas för att uppnå en sömlös och kvalitativ lackering.

  • Vid varje serviceintervall: Följ bilens servicehandbok för rekommenderade intervaller, kontakta oss om du är osäker på hur du tar reda på detta.
  • Vid tecken på problem: Om du märker av minskad bromsverkan, konstiga ljud när du bromsar, eller om bromspedalen känns annorlunda, bör en kontroll genomföras omedelbart.
  • Minst en gång om året: Även om ingen omedelbar orsak finns, är det bra att göra en årlig kontroll.
  • Vid byte av däck: Det kan vara ett bra tillfälle att också kolla bromsskivorna och bromsarna.

Kom ihåg att säkerheten är viktigast, och om du är osäker på dina bromsars skick, är det alltid bäst att låta en professionell verkstad göra en kontroll.

Bromsvätska

Bromsvätska är en central del av ett fordons bromssystem och spelar en avgörande roll för att säkerställa att bromsarna fungerar korrekt. Den fungerar som en överföringsvätska som överför trycket från bromspedalen till bromsbeläggen och därmed skapar friktion mot bromsskivorna. Det är viktigt att bromsvätskan är ren och fri från fukt, eftersom fukt kan leda till försämrad prestanda och korrosion i bromssystemet. Därför rekommenderas det att bromsvätskan byts regelbundet enligt tillverkarens rekommendationer för att upprätthålla optimal bromsförmåga och förlänga livslängden på bromskomponenterna.

Bromsbelägg

Bromsbelägg är den del av bromssystemet som fysiskt pressas mot bromsskivorna för att skapa friktion och sakta ner fordonet. Dessa belägg är vanligtvis tillverkade av en blandning av material som är utformade för att tåla höga temperaturer och mekaniskt slitage. Eftersom bromsbelägg slits ner över tid är det viktigt att regelbundet inspektera dem och byta ut dem när de når en viss nivå av slitage för att säkerställa att bromsfunktionen är optimal och för att förhindra skador på andra delar av bromssystemet, såsom bromsskivor. Att hålla bromsbelägg i gott skick är avgörande för säkerheten och prestandan hos fordonets bromssystem.

Fler tjänster hos Trygg Bil

Frågor och svar

Hur ser du att du har för lite bromsvätska?2024-02-15T11:28:53+02:00

En indikator på för lite bromsvätska kan vara en sänkning av nivån i bromsvätskebehållaren, vilket vanligtvis finns under motorhuven. Andra tecken inkluderar en varningssignal på instrumentpanelen eller en känsla av mjukhet eller svarslöshet när du trycker på bromspedalen.

Hur ofta ska man byta bromsvätska?2024-02-15T11:26:26+02:00

Bromsvätskan bör vanligtvis bytas varje 1-2 år eller varje 20 000-40 000 kilometer, beroende på fordonets modell och användningsförhållanden.

Varför ska man byta bromsvätska?2024-02-15T11:25:18+02:00

Bromsvätska ska bytas regelbundet för att undvika försämrad bromsförmåga på grund av fuktabsorption och för att skydda bromssystemets metallkomponenter från korrosion.

Hur lång tid tar det att byta bromsbelägg?2024-02-15T11:23:50+02:00

Tiden för att byta bromsbelägg varierar beroende på fordonstyp och skick på bromssystemet. Generellt kan det ta cirka 30 minuter till 1 timme per axel att byta bromsbelägg.

Hur länge håller bromsbelägg?2024-02-15T11:21:59+02:00

Bromsbeläggens livslängd varierar beroende på körstil, terräng, kvalitet på beläggen och andra faktorer. I genomsnitt kan bromsbelägget förväntas hålla mellan 30 000 och 70 000 kilometer.

Vad kostar det att byta bromsbelägg?2024-02-15T11:18:56+02:00

Kostnaden för att byta bromsbelägg varierar beroende på fordonstyp och val av belägg. Generellt kan priset för att byta bromsbelägg för en axel ligga från 1500 kronor, men det kan vara högre för vissa fordon eller om andra delar behöver bytas samtidigt.

Go to Top