Skoda originalservice

Skoda Originalservice är anpassad för att möta de unika underhållsbehoven hos din Skoda. Genom att prioritera originaldelar och exakt anpassade servicemetoder garanterar vi att din bil får den mest precisa och högkvalitativa servicen. Lita på oss för att hålla din Skoda i optimalt skick med fokus på pålitlighet och noggrannhet.

Skoda originalservice

Skoda Originalservice levererar skräddarsydd omsorg för din Skoda genom att fokusera på användning av genuina reservdelar, exakt servicemetodik och professionell expertis för att garantera högsta kvalitet och långsiktig pålitlighet.

När behöver jag serva bilen med en originalservice för Skoda?

För att säkerställa optimal prestanda och lång livslängd för din Skoda rekommenderas Skoda Originalservice enligt tillverkarens angivna serviceintervall, vilket vanligtvis är var 15 000 kilometer eller en gång om året, beroende på vad som inträffar först. Det är dock alltid bäst att följa den specifika servicetidplanen och rekommendationerna som anges i din Skoda bruksanvisning eller konsulteramed Trygg Bil för personlig rådgivning baserad på din bilmodell och körvanor.

Pris Skoda originalservice inklusive moms

Priset för originalservice från

0Kr

Vad ingår i en Skoda originalservice?

 • Byte av motorolja och oljefilter (vid behov):

  Vi genomför regelbundna oljebyten för att säkerställa optimal smörjning och kylning. Oljebytet inkluderar även byte av oljefilter och packning på avtappningspluggen enligt tillverkarens angivna intervaller och miltal.

 • Kontroll av motor/motorrum:

  Vi noggrant inspekterar motor och motorrum för att identifiera eventuella skador eller läckage och se till att allt är i bra skick.

 • Kontroll av bränslefilter:

  Vi granskar bränslefiltret och tappar eventuellt av vatten på bilar med dieselmotor för att säkerställa optimal funktion i bränslesystemet.

 • Kontroll av växellåda/slutväxel:

  Vi inspekterar växellåda och slutväxel för yttre skador och läckage för att förebygga potentiella problem.

 • Kontroll av kylsystem:

  Vi kontrollerar fryspunkten och nivån på kylvätskan, justerar och fyller på vid behov för att garantera korrekt kylning.

 • Kontroll av bromsbelägg:

  Bromsskivor och bromsbelägg inspekteras för att säkerställa adekvat skick och slitage och därigenom bibehålla optimal bromsförmåga.

 • Kontroll av bromsvätska och bromssystem:

  Vi kontrollerar bromsvätskenivån och fyller på vid behov. Bromssystemet inspekteras för att upptäcka eventuella läckage.

 • Nivåjustering av hydraulsystemet:

  Vi kontrollerar nivån på hydrauloljan för att servosystem och andra hydraulsystem ska fungera korrekt, och fyller på vid behov.

 • Kontroll av styrstagsändar:

  Styrstagsändar inspekteras regelbundet för att upptäcka slitage eller defekter i detta kritiska del av bilens styrsystem.

 • Kontroll av damasker:

  Vi granskar fjäderbens-, styrstags-, styrväxel- och drivaxeldamasker för att säkerställa att de är i gott skick och inte visar onormalt slitage.

 • Kontroll av däck:

  Däckens mönsterdjup och slitagemönster mäts för att säkerställa trafiksäkerhet och korrekt funktion.

 • Kontroll av däcktryck:

  Lufttrycket i samtliga däck, inklusive reservdäcket, kontrolleras och justeras vid behov för optimala köregenskaper.

 • Kontroll av batteri:

  Vi granskar batteriets fastsättning, skick och syranivå, och fyller på med destillerat vatten om det behövs.

 • Kontroll av elektriska förbrukare:

  Strålkastare, bakljus, blinkers och annan elektrisk utrustning kontrolleras för att säkerställa korrekt funktion.

 • Kontroll av strålkastare:

  Vi undersöker att strålkastarna fungerar korrekt för optimal sikt och säkerhet.

 • Kontroll av torkar-/spolarsystem:

  Spolarvätskan fylls på och torkarbladens funktion och inställningar för spolaraggregaten justeras för att garantera klar sikt.

 • Kontroll av avgassystem:

  Vi inspekterar avgassystemet för att säkerställa att inga läckage förekommer.

 • Kontroll av lambdareglering:

  En funktionskontroll av lambdaregleringen utförs för att säkerställa korrekt bränslemix och optimal motorprestanda.

 • Kontroll av airbagenheter:

  Samtliga airbagenheter i bilen granskas noggrant för att säkerställa att de är i gott skick och redo att fungera vid behov.

 • Avläsning av “Egendiagnos”-data:

  Med specialverktyg avläses bilens “Egendiagnos”-data för att identifiera eventuella fel i motorelektroniken och andra system.

 • Smörjning av dörrlås:

  Dörrlås, dörrstopp, gångjärn, tanklås och bagagelucka kontrolleras och smörjs för smidig funktion.

 • Nollställning av serviceindikering:

  Vi nollställer bilens serviceindikering för att återställa servicelampan och indikera att service har utförts.

 • Slutkontroll och provkörning en kortare sträcka:

  En avslutande kontroll genomförs och bilen provkörs kort för att säkerställa att alla åtgärder har genomförts korrekt och att bilen fungerar som den ska.