Seat basservice

SEAT basservice är skapad specifikt för att möta behoven och underhållskraven för äldre SEAT-modeller, som är från år 2014 eller äldre. Vårt primära mål är att säkerställa att din bil fortsätter att leverera optimal prestanda och att du får en bekymmersfri körupplevelse. Vi strävar efter att erbjuda en personlig och fokuserad serviceupplevelse i en mindre anläggning där varje kund står i centrum. Här kan du känna dig trygg, då din bil endast underhålls med originaldelar och i enlighet med tillverkarens exakta riktlinjer. Detta säkerställer inte bara din trygghet utan även högkvalitativ service för din SEAT-bil.

Seat basservice

Vår basservice är skräddarsydd för att tillgodose de grundläggande underhållsbehoven för äldre modeller av SEAT

När behöver jag serva bilen med en basservice för Seat?

Att regelbundet granska och underhålla bilens komponenter och system är avgörande för att hålla dem i optimalt skick. För din SEAT rekommenderar vi en basservice ungefär en gång per år eller vid varje 12 000 – 15 000 körda mil för att säkerställa att din bil bibehåller sin utmärkta status. Vid varje service tillhandahåller vi ett serviceprotokoll, vilket fungerar som en dokumentation över de genomförda service- och underhållsåtgärderna. Att ha tillgång till detta serviceprotokoll ger dig insikt i bilens servicehistorik, vilket i sin tur kan minska risken för oväntade reparationer och extra kostnader. Det är ett kraftfullt verktyg för att bibehålla din bils prestanda och tillförlitlighet över tid.

Pris Seat basservice inklusive moms

Priset för basservice

0Kr

12 servicepunkter som ingår i Seat basservice:

 • Byte av motorolja:

  Vi utför regelbundet oljebyte för att ersätta den använda oljan som med tiden förlorar sina smörjande och kylande egenskaper. Detta minimerar onormalt slitage och bidrar till motorns långsiktiga prestanda.

 • Byte av oljefilter:

  För att upprätthålla effektiv rening av motoroljan byter vi oljefilteret. Detta säkerställer att den nya oljan behåller sina optimala egenskaper fram till nästa serviceintervall.

 • Byte av kupéfilter:

  Vi förbättrar luftkvaliteten i bilens kupé genom att byta ut kupéfiltret. Det filtrerar bort partiklar som pollen, damm och slitagepartiklar från vägbanan.

 • Avläsning av felminne:

  Vi avläser eventuella händelseminnen i motorstyrningen och ger åtgärdsförslag vid behov, samtidigt som vi nollställer serviceintervallindikeringen.

 • Kontroll av batteri:

  För att minimera startproblem kontrollerar vi batteriets kondition noggrant med en batteritestare.

 • Kontroll av avgassystem:

  Vi säkerställer att avgassystemet inte läcker och att klamrar samt bussningar är i funktionsdugligt skick för att förhindra att avgaser tränger in i kupén.

 • Kontroll av bromsrör och bromsledningar:

  Vi inspekterar bromsrör och bromsledningar för eventuella läckage eller rostangrepp för att säkerställa ett korrekt fungerande bromssystem.

 • Kontroll av läckage på motor, växellåda och kylare:

  Vi undersöker eventuella läckage av motor- eller växellådsolja för att undvika miljöpåverkan och förhindra skador på drivlinan.

 • Kontroll av läckage på motor, växellåda och kylare:

  Vi undersöker eventuella läckage av motor- eller växellådsolja för att undvika miljöpåverkan och förhindra skador på drivlinan.

 • Kontroll av drivaxeldamasker:

  För att förhindra smörjfettläckage och därmed förstörelse av drivaxelknutarna, inspekterar vi drivaxeldamaskerna för eventuella skador.

 • Kontroll av skick på däck samt mönsterdjup:

  Vi granskar däckens allmänna skick och mäter mönsterdjupet för att säkerställa att de uppfyller säkerhetskraven för vägegenskaper och bromssträcka.

 • Kontroll av yttre belysning:

  Genom en funktionskontroll av yttre belysning säkerställer vi att parkeringsljus, strålkastare, blinkers, bromsljus och övrig belysning fungerar korrekt för att maximera säkerheten på vägen.