Cupra originalservice

Cupra Originalservice är skräddarsydd för att tillgodose de specifika underhållsbehoven för din Cupra. Genom att fokusera på originaldelar och exakt anpassade servicemetoder säkerställer vi att din bil får den bästa och mest precisa servicen.

Cupra Originalservice

Upplev överlägsen service och prestanda med vår exklusiva Cupra Originalservice. Vi sätter din Cupra i fokus genom att endast använda originaldelar, exakt anpassade servicemetoder och vår djupa expertis

När behöver jag serva bilen med en originalservice för Cupra?

För att bibehålla topprestanda och förlänga livslängden på din Cupra, rekommenderar vi att du genomför Cupra Originalservice i enlighet med tillverkarens specificerade serviceintervall. Vanligtvis sker detta varje 15 000 kilometer eller en gång om året, beroende på vad som inträffar först. Vi betonar dock vikten av att alltid följa den exakta servicetidplanen och de råd som finns i din Cupra bruksanvisning. Vid behov kan du även konsultera Trygg Bil för skräddarsydd rådgivning baserad på din bilmodell och dina körvanor. Ge din Cupra den omsorg den förtjänar och låt oss tillsammans maximera din körupplevelse!

Pris Cupra originalservice inklusive moms från:

0Kr

Vad ingår i en Cupra originalservice?

 • Byte av motorolja och oljefilter (vid behov):

  Vi genomför regelbundet oljebyte för att säkerställa optimal smörjning och kylande funktioner. Oljebytet inkluderar även byte av oljefilter och packning på avtappningspluggen vid de fabriksspecificerade tidpunkterna och miltalen.

 • Kontroll av motor/motorrum:

  Vi inspekterar noggrant motor och motorrum för att identifiera eventuella skador eller läckage och säkerställa att allt är i gott skick.

 • Kontroll av bränslefilter:

  Bränslefiltret kontrolleras, och på bilar med dieselmotor tappas eventuellt vatten av för att säkerställa bränslesystemets optimala funktion.

 • Kontroll av växellåda/slutväxel:

  Vi granskar växellåda och slutväxel för yttre skador och läckage för att förebygga potentiella problem.

 • Kontroll av kylsystem:

  Vi kontrollerar fryspunkten och nivån på kylvätskan och justerar samt fyller på vid behov för att säkerställa korrekt kylning.

 • Kontroll av bromsbelägg:

  Bromsskivor och bromsbelägg inspekteras för att säkerställa adekvat skick och slitage och därigenom bibehålla optimal bromsförmåga.

 • Kontroll av bromsvätska och bromssystem:

  Bromsvätskenivån kontrolleras och fylls på vid behov. Bromssystemet inspekteras för att upptäcka eventuella läckage.

 • Nivåjustering av hydraulsystemet:

  Vi kontrollerar nivån på hydrauloljan för att servosystem och andra hydraulsystem ska fungera korrekt, och fyller på vid behov.

 • Kontroll av styrstagsändar:

  Styrstagsändar inspekteras regelbundet för att upptäcka slitage eller defekter i detta kritiska del av bilens styrsystem.

 • Kontroll av damasker:

  Vi granskar fjäderbens-, styrstags-, styrväxel- och drivaxeldamasker för att säkerställa att de är i gott skick och inte visar onormalt slitage.

 • Kontroll av däck:

  Däckens mönsterdjup och slitagemönster kontrolleras för att säkerställa trafiksäkerhet och korrekt funktion.

 • Kontroll av däcktryck:

  Lufttrycket i samtliga däck, inklusive reservdäcket, kontrolleras och justeras vid behov för optimala köregenskaper.

 • Kontroll av batteri:

  Vi granskar batteriets fastsättning, skick och syranivå, och fyller på med destillerat vatten om det behövs.

 • Kontroll av elektriska förbrukare:

  Strålkastare, bakljus, blinkers och annan elektrisk utrustning kontrolleras för att säkerställa att de fungerar som de ska.

 • Kontroll av strålkastare:

  Vi undersöker att strålkastarna fungerar korrekt för optimal sikt och säkerhet.

 • Kontroll av torkar-/spolarsystem:

  Spolarvätskan fylls på och torkarbladens funktion och inställningar för spolaraggregaten justeras för att garantera klar sikt.

 • Kontroll av avgassystem:

  Vi inspekterar avgassystemet för att säkerställa att inga läckage förekommer.

 • Kontroll av lambdareglering:

  En funktionskontroll av lambdaregleringen utförs för att säkerställa korrekt bränslemix och optimal motorprestanda.

 • Kontroll av airbagenheter:

  Samtliga airbagenheter i bilen granskas noggrant för att säkerställa att de är i gott skick och redo att fungera vid behov.

 • Avläsning av “Egendiagnos”-data:

  Med specialverktyg avläses bilens “Egendiagnos”-data för att identifiera eventuella fel i motorelektroniken och andra system.

 • Smörjning av dörrlås:

  Dörrlås, dörrstopp, gångjärn, tanklås och bagagelucka kontrolleras och smörjs för smidig funktion.

 • Nollställning av serviceindikering:

  Vi nollställer bilens serviceindikering för att återställa servicelampan och indikera att service har utförts.

 • Slutkontroll och provkörning en kortare sträcka:

  En slutlig kontroll genomförs, och bilen provkörs kort för att säkerställa att alla åtgärder har genomförts korrekt och att bilen fungerar som den ska.